محصولات

نرم افزار حسابداری نسخه بهای تمام شده فراسامان

عملیات انبار،برنامه ریزی تولید،خرید خدمات کارمزدی،حسابداری مالی،پرسنلی و احکام،پرداختهای موردی،دارائیهای ثابت،حسابداري انبار، خرید و فروش، گردش چک و بانک و عملیات مالی بصورت اتوماتیک و تولید،بهاي تمام شده، تسهیم هزینه ها،سیستم جامع پیامک می باشد

نرم افزار حسابداری نسخه بهای تمام شده فراسامان

قابلیتها و امکانات نرم افزار حسابداری نسخه صنعتی فراسامان به شرح ذیل می باشد.

قابلیتهای کلیدی نسخه بهای تمام شده:

اتصال آنلاین به اپلیکیشن موبایل ⇐ بیشتر بخوانید
سامانه پیامکی ⇐ بیشتر بخوانید
امکان محاسبه تمام شده محصولات با فرمهای حسابداری انبار
کاربرگ قیمت تمام شده محصول
کاردکس ریالی انبار
ثبت استاندارد مصرف
ثبت برنامه تولید/ثبت برنامه تولیدی محصولات ثانویه
ثبت رسید تحویل های برنامه تولید و مصرف بصورت اتوماتیک و دستی
مشاهده قیمت تمام شده/ سود و زیان قرارداد
مشاهده کلیه گزارشهای عملیات و تاریخچه عملیات جهت کنترل کاربران بصورت جامع

نرم افزار حسابداری نسخه بهای تمام شده فراسامان

کنترل سطح دسترسی کاربران بصورت دقیق
بستن انبارهاو انتقال موجودی انبارها بصورت اتوماتیک
اتصال به انواع باسکول
ثبت وزن خالی ماشینها
توزین اول
توزین دوم
اتصال به دوربین
اخذ پلاک از دوربین
کرایه حمل رانندگان
تخفیفات
ثبت پروژه
خدمات عمومی باسکول
صدور حواله های مشتریان بصورت یکجا و مرحله به مرحله
فروش بر اساس قرارداد فروش و کنترل قرارداد
بستن انبارها و انتقال موجودی انبارها بصورت اتوماتیک
اتصال و فروش توسط اپلیکیشن موبایل

نرم افزار حسابداری نسخه بهای تمام شده فراسامان

اتصال به ترازو
کاربری آسان راحت
سرعت عمل بالا
مدیریت جامع تخفیفات و ویزیتورها
سطح دسترسی کاربران
کاربری آسان و راحت
اتصال از طریق اینترنت
دسترسی مستقیم به بیش از 3300 کالا بطور مستقیم در فاکتور

نرم افزار حسابداری نسخه بهای تمام شده فراسامان

اتصال به انواع بارکدخوان
اتصال به انوع پرینتر
اتصال از راه دور
دسترسی سریع
سود و زیان واقعی تر
تعیلق فاکتور
بارکد دو بعدی
چند بارکد برای یک کالا
اتصال به مونیتورهای مختلف
ثبت قراردادهای نگهدای کالا
ثبت تخصیص فضا برای کالاها در موقعیت های مختلف سردخانه
ثبت ویژگی های کالا در موقع رسید به سردخانه اعم از میزان رسیدگی ، تگرگ زدگی و …
امکان پکیج بندی انبار
انجام کلیه عملیات حسابداری/انبارداری/حقوق و دستمزد/خزانه داری و صدور اسناد مربوطه بصورت اتوماتیک

امکانات نرم افزار حسابداری نسخه بهای تمام شده فراسامان :

کنترلی

کنترل کامل و مکانیزه موجودیها ، مقایسه تراز انبار و تراز مالی و کشف و رفع مغایرتهای احتمالی
کنترل انواع گردشهای انبار علاوه بر کاردکس معمول انبار شامل مغایرتهای احتمالی در انتقال بین انبارها ، برگشت از مصارف و برگشت از فروش
کنترل تحویل مصارف بر مبنای برنامه مصرف و مجوز مصرف متمم سیستم برنامه ریزی
کنترل مقداری و زمانی تحویل فروش بر مبنای مجوز فروش واحد فروش
کنترل قراردادهای فروش و خرید از لحاظ مقدار و زمان اعتبار
ثبت دائم اسناد مالی بصورت هفتگی و یا ماهانه و غیر فعال شدن اصلاحات و یا حذف در سایر سیستمها پس از ثبت دائم اسناد
حذف عملیات اپراتوری از واحد حسابداری مالی و توزیع این عملیات در سایر سیستمها و تبدیل واحد مالی به واحد کنترل کننده عملیات سایر سیستمها.
نرم افزار حسابداری نسخه بهای تمام شده فراسامان

سرعت عمل در گزارشها
سیستم حسابداری استاندارد و صدور اسناد لحظه ایی مالی بر اساس نرخهای استاندارد و برآوردی برای کلیه گردشهای انبار
محاسبه بهای تمام شده ماهانه بوسیله برآورد خریدهای فاقد صورتحساب با نرخهای استاندارد و برآورد تقریبی موجودی پای کار خط تولید بر مبنای برنامه تولید واحد برنامه ریزی
صدور اسناد مکانیزه سایر سیستمها بصورت مستقیم در سیستم حسابداری مالی و درنتیجه به روز رسانی لحظه ایی حسابداری مالی با سایر سیستمها

نرم افزار حسابداری نسخه بهای تمام شده فراسامان

کاهش هزینه
حذف کامل اسناد دستی مربوط به گردش موجودیها و صدور مکانیزه و کنترل مکانیزه موجودیها توسط سیستم های حسابداری انبار ، سیستم کنترل موجودیها و حسابداری صنعتی
جایگزینی کامل روشهای ارزیابی برآوردی و دستی برای گردشهای متفرقه انبار مانند برگشتهای مصرف ، رسید اضافه انبارگردانی با نظام حسابداری استاندارد و ارزیابی خودکار تمامی گردشهای انبار
محاسبه خودکار بهای تمام شده مواد در سیستم خرید
محاسبه خودکار بهای تمام شده رسید نیم ساخته محصول و محصولات نهایی
صدور خودکار اسناد ذخیره بازخرید و عیدی به صورت ماهانه

نرم افزار حسابداری نسخه بهای تمام شده فراسامان

گزارشهای مدیریتی
گزارش انحرافهای نرخ و مقدار مصرف مواد ، انحراف نرخ دستمزد و سربار واقعی نسبت به استاندارد
گزارش یادداشت بهای تمام شده فروش ضمیمه صورتهای مالی
گزارش منابع و مصارف بانک
گزارش پیش بینی کسری مواد بر اساس برنامه تولید ، موجودی فعلی و سفارشهای در راه
امکان ارائه گزارشهای سلسله مراتبی و درختی از اطلاعات مانند گروه بندی های سلسله مراتبی از گردش انبار ، حسابهای مالی ، شرکتها و اشخاص و مرور اطلاعات از بالا به پائین
ارائه گزارشهای مدیریتی تحت وب و سلسله مراتبی از اطلاعات
امکان ارائه گزارش خواب مواد بر اساس نظام موجودی سری ساخت فروشنده مواد و سری ساخت محصول

نرم افزار حسابداری نسخه بهای تمام شده فراسامان
گزارش تاخیر دریافت صورت حساب های فروش بر اساس مقایسه زمان برآورد صورتحساب و تاریخ واقعی دریافت در سیستم دریافت و پرداخت
امکان گزارش صورت وضعیت قرارداد بر اساس پیشرفت فیزیکی و ریالی هر قرارداد و گزارش وضعیت دریافت و پرداخت به تفکیک پیش پرداخت و پیش دریافت و دریافت و پرداخت بر اساس صورتحساب قطعی
گزارش اخذ آخرین وضعیت اسناد و چکها در یک تاریخ مانند 29 اسفند در ماههای بعد
گزارش چکها و اسناد دریافتی و پرداختی سررسیده شده در محدوده زمانی مورد نظر آینده
گزارش موجودی مقداری و امانی نزد دیگران و دیگران نزد ما
نرم افزار حسابداری نسخه بهای تمام شده فراسامان

تسهیلات
امکان تعدیل متعدد صورتحساب خرید انبار حتی پس از ثبت دائم اسناد و صدور خودکار اسناد تعدیل مربوه در مصارف ، رسید محصول و تحویل فروش
صدور دیسکت برای گزارشهای بیمه ، پرداخت حقوق ، پرداخت مساعده ، پرداختهای موردی و دریافت اطلاعات کارکرد از انواع دستگاههای مختلف کارت زنی
امکان اصلاح مشخصات تمامی رسید تحویل انبار حتی پس از ثبت قانونی اسناد
امکان برگشت محاسبات حسابداری انبار برای یک کالا
امکان برگشت محاسبات حتی پس از ثبت دائم اسناد تعدیل انبار
امکان محاسبه تعدیل برای طبقات و یا کالای دلخواه

نرم افزار حسابداری نسخه بهای تمام شده فراسامان

سادگی
تشخیص خودکار حسابهای مالی مربوط به اسناد مکانیزه بر اساس مفاهیم معمول در هر سیستم مانند نوع گردش در رسید تحویل انبار ، منابع مصارف در دریافت پرداخت و نوع صورتحساب در سیستمهای خرید و فروش و در نتیجه صدور اسناد مکانیزه با حداقل اطلاعات اضافی توسط کاربر در سایر سیستمها
نظام یکپارچه گزارش گیری
امکان تعریف فرآیندهای سازمان با اسامی گویا و معنادار برای هر سازمان در سیستم مانند مجوزها ، قراردادها ، گردشهای انبار
حذف بسیاری از سرفصل حسابهای تکراری از طریق ارائه گزارشهای کلی و سطح بالا در سیستم حسابداری مالی و ارائه گزارشهای سطوح پائین تر و متنوع در سایر سیستمها و درنتیجه سادگی حسابداری مالی و مکانیزم صدور اسناد خودکار سایر سیستمها

نرم افزار حسابداری نسخه بهای تمام شده فراسامان

بهای تمام شده
محاسبه بهای تمام شده مواد اولیه در سیستم خرید بر اساس هزینه های کرایه حمل ، تخفیفات ، هزینه های مختلف خرید خارج شامل گشایش اعتبار ، ترخیص و …
محاسبه بهای تمام شده سهم مواد بصورت خودکار برای خریدهای کارمزدی
محاسبه بهای تمام شده خرید کارمزدی سهم دستمزد براساس صورتحساب کارمزدکار
محاسبه بهای تمام شده رسید نیم ساخته در مراحل متعدد قبل از رسید محصول نهایی
محاسبه بهای تمام شده رسید محصول نهایی به روش جذبی
محاسبه تقریبی موجودی پای کار برای انتهای ماه و امکان اصلاح آن توسط کاربر
گزارش بهای تمام شده محصولات و مقایسه آن با استاندارد مصرف برنامه ریزی و نرخهای استاندارد بودجه
محاسبه بهای تمام شده به صورت تجمعی سالانه
محاسبه خودکار گزارش بهای تمام شده محصولات ضمیمه صورتهای مالی

نرم افزار حسابداری نسخه بهای تمام شده فراسامان

سایر ویژگیهای برجسته
امکان افزودن گزارشهای مورد نظر کارفرما به درختواره گزارشهای سیستم
یکپارچکی کامل سیستمها و حذف تسهیلاتی مانند اجرای دوگانه سیستمها به صورت تک و مرتبط با سایر سیستمها
بررسی و تایید اسناد طی دو مرحله بررسی اسناد و سپس تایید نهایی
ادغام اسناد مالی به تفکیک نوع سند ، تاریخ ، صادرکننده و سیستم در یک روز
امکان تعریف انواع روشهای مبادله پول و نقد در سیستم دریافت و پرداخت
پوشش کامل نظام حسابداری استاندارد ، امکان تغییر نرخ استاندارد طی سال مالی ، امکان تعریف و برآورد نرخ استاندارد بر اساس سابقه اطلاعات موجود در سالها قبل مانند آخرین نرخ خرید ، نرخ موجودی و محاسبه خودکار سهم مواد نرخ استاندارد محصول بر اساس درختواره محصول
پوشش کامل نظام موجودی انبار به تفکیک سری ساخت برای مواد و محصول
امکان تعریف مشخصات خاص کالاها و جستجو در فرمهای عملیاتی بر اساس این ویژگیها

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “نرم افزار حسابداری نسخه بهای تمام شده فراسامان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *